Wednesday, 27 June 2012

Pelan Komprehensif (3 in 1)


PELAN
TH2
(150)
TH2
(200)
TH2
(250)
TH2
(300)
TH2
(400)
TH2
(500)
Auto-Upgrade
TH2
(600)
Auto-Upgrade
Bonus Tanpa Tuntutan
100
150
300
400
500
600
700
MANFAAT HOSPITAL & PEMBEDAHAN
·          Bilik (RM)
150
200
250
300
400
500
600

·          Unit Rawatan Rapi
Seperti yang dikenakanTertakluk kepada Ko-Takaful sebanyak 10% dari jumlah tuntutandenganjumlah minimum RM300 dan maksimum RM1,000.
·          Manfaat Pembedahan
·          Perkhidmatan Hospital danyang berkaitan

MANFAAT RAWATAN PESAKIT LUAR           

Seperti yang dikenakanTertakluk kepada Ko-Takaful sebanyak 10% dari jumlah tuntutandenganjumlah minimum RM300 dan maksimum RM2,000.
·          Rawatan Sebelum MasukHospital (30 hari)
·          Rawatan Selepas MasukHospital (90 hari)
·          Penjagaan Jururawat di Rumah(180)
·          Pembedahan Pulang Hari
·          Rawatan Kanser
·          Rawatan Dialisis Buah Pinggang


Rawatan Kecemasan UntukKecederaan
Akibat Kemalangan (Had Tahunan)-(RM)

1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
HAD TAHUNAN (RM)
50,000
62,500
75,000
100,000
150,000
200,000
250,000
HAD SEUMUR HIDUP (RM)
500,000
620,500
750,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000

No comments:

Post a Comment